Έκδοση 3.2 - 13 Αυγούστου 2021

To e-Αιμοδότες έχει υλοποιηθεί με ισχυρά εργαλεία για την άμεση και αποτελεσματική λειτουργικότητα του. Ο σκελετός της εφαρμογής βασίζεται πάνω σε: Php, σε Mysql, σε Bootstrap, σε DataTables, σε JavaScript, στα Google Fonts, στο OneSignal API και στην jQuery .

Το Bootstrap είναι μια συλλογή εργαλείων (framework) ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Περιέχει HTML και CSS για τις μορφές τυπογραφίας, κουμπιά πλοήγησης και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος, καθώς και προαιρετικές επεκτάσεις JavaScript ώστε να παρέχει έναν πιο δομημένο και εύκολο τρόπο σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων. Είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα στο GitHub και έχει χρησιμοποιηθεί από τη NASA και το MSNBC, μεταξύ άλλων.

Το πληροφοριακό σύστημα βασίζεται στην αρχιτεκτονική του CRUD (Create, Read, Update, and Delete). Οι λειτουργίες CRUD είναι βασικοί και απαραίτητοι χειρισμοί δεδομένων για μια βάση δεδομένων όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση καταγράφονται οι προγραμματισμένες ανάγκες αιμοδοσίας και οι έκτακτες ανάγκες αιμοδοσίας. Επιπρόσθετα γίνεται καταγραφή του χρήστη που πέρασε την εκάστοτε καταχώρηση καθώς και η ώρα της τελευταίας επεξεργασίας της καταχώρησης από το διαχειριστικό περιβάλλον. Για την βάση δεδομένων χρησιμοποιείται η MySQL (Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων)

Για το διαχειριστικό περιβάλλον χρησιμοποιείται το DataTables που είναι ένα ισχυρό πρόσθετο της jQuery για τη δημιουργία λιστών πινάκων και την προσθήκη αλληλεπιδράσεων σε αυτά. Παρέχει αναζήτηση, ταξινόμηση και σελιδοποίηση χωρίς καμία διαμόρφωση.

Για την διαδικτυακή εφαρμογή χρησιμοποιούμε το Bootstrap 5.

Η διαδικτυακή εφαρμογή συνδέεται με την βάση δεδομένων που απεικονίζει τις τελευταίες καταχωρήσεις σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εκάστοτε καταχώρησης.

Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη στο e-αιμοδότες για νοσοκομεία είναι πολύ συνηθισμένος στη σύγχρονη εφαρμογή ιστού. Είναι ένας μηχανισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε περιοχές και εργαλεία μόνο για μέλη σε έναν ιστότοπο. Στην περίπτωση μας υλοποιήθηκε με την χρήση της MySQL, PHP Session και επαλήθευση μέσω Cookie Authorization Token.

Τέλος χρησιμοποιείται το OneSignal API με σκοπό την αποστολή ειδοποιήσεων (Push Notifications) μέσω του πληροφοριακού συστήματος.