Το e-Αιμοδότες διατίθεται ελευθέρα και δωρεάν ως:

 1. Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS / Software as a Service) στους χρήστες του (πολίτες / Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας )

 2. Το e-Αιμοδότες στην διαδικτυακή διεύθυνση (URL) e-aimodotes.gr καθώς και στην Android έκδοση του που είναι διαθέσιμη στο Play Store (από τον λογαριασμό προγραμματιστή "e-Aimodotes Civil Non-Profit Company") διατίθεται ως Software as a Service (Λογισμικό ως υπηρεσία).

  Το Software as a Service - SaaS (Λογισμικό ως Υπηρεσία) αποτελεί γνωστό μοντέλο υπηρεσιών που βασίζεται σε Cloud (συγκεκριμένα για την περίπτωση του e-Αιμοδότες, στο Cloud του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Cloud του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ), με το οποίο οι χρήστες του (για την περίπτωση του e-Αιμοδότες πολίτες / Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας) αντί να κάνουν λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή τους ή το επιχειρησιακό τους δικτύου για εκτέλεση και ενημέρωση, έχουν πρόσβαση σε μια εφαρμογή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (Browser). Με απλά λόγια, οι χρήστες του SaaS δε χρειάζονται υλικό ή λογισμικό για αγορά, εγκατάσταση, συντήρηση, ή ενημέρωση, καθώς για την πρόσβαση στις εφαρμογές απαιτείται μόνο η σύνδεση στο Internet.

  Η e-Αιμοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως προμηθευτής / πάροχος / δημιουργός / διαχειριστής της δωρεάν και μη κερδοσκοπικής υπηρεσίας διαθέτει και διαχειρίζεται τόσο το πρόγραμμα όσο και τον εξοπλισμό υποδομής που απαιτείται για τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων της εφαρμογής (όπως ορίζεται στην Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων), είναι υπεύθυνη για την τήρηση και δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας καθώς και για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών της εφαρμογής.

 3. και ώς Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Open Source Software) και σύμφωνα με τη «Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU Έκδοση 3 (GNU GPLv3)»

 4. Στην περίπτωση χρήσης / εγκατάστασης / παραμετροποίησης του e-Αιμοδότες ως λογισμικό ανοιχτού κώδικου σε τρίτο διακομιστή κατανοείτε και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη «Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU Έκδοση 3 (GNU GPLv3)» καθώς και ότι:

  1. Η χρήση του λογισμικού αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Το λογισμικό παρέχεται "ως έχει" και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

  2. Δεν δίδεται εγγύηση, ότι το λογισμικό θα πληροί τις απαιτήσεις σας, ότι το λογισμικό δεν θα περιέχει σφάλματα ή bug,σχετικά με την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την εγκαιρότητα, ή την απόδοση του λογισμικού και ότι οποιαδήποτε σφάλματα του λογισμικού θα διορθωθούν.

  3. Οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που λαμβάνεται ή αποκτάται μέσω της χρήσης του λογισμικού πραγματοποιείται με δική σας κρίση και κίνδυνο, ενώ εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή ή για απώλεια δεδομένων.

  4. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από οποιονδήποτε, δεν πρόκειται να δημιουργήσει οποιαδήποτε εγγύηση που δεν δηλώνεται ρητά σε αυτούς τους ορούς και τις προϋποθέσεις.

  5. Ο δημιουργός του λογισμικoύ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική, αποθετική ή υποδειγματική ζημία υποστείτε εσείς η οποιοσδήποτε χρήστης εξαιτίας της χρήσης του λογισμικού.

  6. Φέρετε την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη των δεδομένων που καταχωρούνται στο λογισμικό. Παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων, απώλεια, καταστροφή, διαρροή ή παράνομη χρήση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με το γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

  7. Το λογισμικό δεν δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας. Η τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (backups) είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.