Ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες εξορμήσεις αιμοδοσίας των Νοσοκομειακών Τμημάτων Αιμοδοσίας.

Ανάζητηση ανά Νοσοκομείο

  • Επιλέξτε το νοσοκομείο με την χρήση διαδραστικού χάρτη
Δείτε τις καταχωρήσεις

Ανάζητηση ανά Νομό

  • Επιλέξτε τον Νομό για τον οποίο επιθειμείτε να ενημερωθείτε
Δείτε τις καταχωρήσεις

Ανάζητηση ανά Περιφέρεια

  • Επιλέξτε την Περιφέρεια για την οποία επιθειμείτε να ενημερωθείτε
Δείτε τις καταχωρήσεις