ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

14 Ιουνίου 2022 | 09:00 με 14:00, Δημοτική Βιβλιοθήκ Κομοτηνής (Τσανάκλειος Σχολή)

Μάθετε περισσότερα Δελτίο τύπου

Σχετικά

Στα πλαίσια της «Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη», σε συνεργασία με την Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής διοργανώνεται εορταστική εθελοντική αιμοδοσία

ΠΟΥ;

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής (Τσανάκλειο Σχολή)

ΠΟΤΕ;

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 από τις 09:00 έως τις 14:00

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εθελοντικής Αιμοδοσίας με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη»

Έναρξη Αιμοδοσίας – Προσέλευση Εθελοντών Αιμοδοτών

Προσέλευση του εκπροσώπου του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Δημήτρη Γαλαμάτη.

Τελετή βράβευσης του κ. Χρυσοστόμου Πολυχρόνη, του 1ου Διευθυντή Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής για τα 30 χρόνια συνεισφοράς του σε θέματα αιμοδοσίας

Στον εξωτερικό χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής (Τσανάκλειος Σχολή)

Παρουσίαση του συστήματος πληροφόρησης και άμεσης ειδοποίησης αναγκών αιμοδοσίας «e-Αιμοδότες» στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Δημήτρη Γαλαμάτη.

Στον 1ο όροφο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής (Τσανάκλειος Σχολή)

Λήξη Αιμοδοσίας / εκδήλωσης

ΧΩΡΟΣ

Πληροφορίες για τον χώρο της εθελοντικής αιμοδοσίας

Τσανάκλειος Σχολή

Η Τσανάκλειος Σχολή υπήρξε εκπαιδευτήριο και ανοικοδομήθηκε το διάστημα 1906-1907 με δαπάνες του αποδήμου στην Αίγυπτο Κομοτηναίου Νέστορα Τσανακλή. Το κτήριο εγκαινιάστηκε ως Αστική σχολή Αρρένων το 1908. Σήμερα στο κτήριο φιλοξενείται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  • Αν είσαι μεταξύ 17 και 65 ετών. Αν ζυγίζεις πάνω από 50kg. Αν είσαι υγιής . Το αίμα από έναν άρρωστο άνθρωπο ή κάποιον που παίρνει φάρμακα μπορεί να έχει αρνητικές συνέπεις για αυτόν που θα το πάρει. Δεν θα μπορέσεις να προσφέρεις αίμα εάν είχες στο παρελθόν ίκτερο ή ηπατίτδα, ή εάν είχες κάποια μορφή καρκίνου, καρδιοπάθειας, επιληψία ή κάποια αιμορραγική διαταραχή.

  • Το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο αιμοδοσίων πρέπει να είναι τρείς μήνες, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να δίνεις αίμα τέσσερεις φορές τον χρόνο. Οι γυναίκες μπορούν να δίνουν αίμα τρείς φορές τον χρόνο. Οι δότες αιμοπεταλίων μπορούν να δίνουν αιμοπετάλια συχνότερα.

  • Όχι. Το απλό τρύπημα του δακτύλου για τον έλεγχο της αιμοσφαιρίνης και η είσοδος της βελόνης κατά την αιμοδοσία μπορεί να προκαλέσουν τη συγκεκριμένη στιγμή μια ελαφρά ενόχληση, η οποία δεν παραμένει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

  • Ναι, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα που να αναγράφει ότι μου επιτρέπει να συμμετέχω στην αιμοδοσία.
    Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι είτε ψηφιακά μέσω gov.gr είτε με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

    Προς: Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

    Υπόδειγμα / Κέιμενο: Επιτρέπω στον γιο μου / κόρη μου, Ονοματεπώνυμο, με ΑΜΚΑ αιμοδότη: ________________, να συμμετάσχει στην αιμοδοσία που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου 2022 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής (Τσανάκλειο Σχολή)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

management@e-aimodotes.gr

+30 2531001111

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

aimodosia@komotini-hospital.gr

+30 2531351533

e-Αιμοδοτες

contact@e-aimodotes.gr

+30 2144169743